Vrnitev enosti

27.70

Načela in praksa spiritualne tehnologije

V knjigi Vrnitev enosti je avtor glavne napore usmeril v poskus, da izostri zavest bralca o tem, da ne more obiti dualnosti v sebi in zunaj sebe v svetu, v katerem živim

Človek, ki se vrača k enosti, prerase ta svet in postopoma neha igrati njegove prisilne in zmotne igre. Sam postaja živa integracija in sinteza najglobljega in najvišjega, svetlobe in teme, materialnega in duhovnega, svobodne volje in usode, omejitve individualnosti in neskončnosti univerzuma.

Živorad Mihajlović Slavinski, svetovno priznani raziskovalec alternativne psihologije, duhovnosti in ezoterike, v knjigi Vrnitev enosti razlaga veliko resnico, do katere je prišel po več kot petdesetih letih proučevanja in prakticiranja različnih sistemov, metod in tehnik perenialne ali večne filozofije. Spoznal je, da obstaja skriti element, h kateremu vodijo vsi posamezni postopki in to je postopno gibanje od sveta dvojnosti, razdeljenosti ali sveta nasprotij v stanje Enostienotnosti in skladnosti.

V prvem delu knjige, avtor poda strnjeno teoretično podlago, nujno za razumevanje praktične metodologije, saj je za resnično razumevanje tega sveta in človeškega bitja v njem nujno treba razumeti njegovo polarno strukturo in najglobljo nezavedno težnjo, da se iz tega protislovnega sveta osvobodi tako, da doseže Enost.

Naprej predstavlja mnoge metode drugih ustvarjalcev, ki bolj ali manj težijo k preseganju dvojnosti in nadaljuje z obsežno in popolno predstavitvijo svojih metod spiritualne tehnologije, tako da se bralec lahko po zaslugi knjige vsaj do neke mere spremeni v praktika.

Opis

Vse religije in veliko sistemov psihološkega, čustvenega in duhovnega razvoja težijo k Enosti, enkratnosti ali celovitosti kot k najvišjemu cilju. Takšna enost pomeni integracijo vseh elementov in sestavnih delov bitja, ki je bilo prej v razvoju in najpogosteje v travmatskih izkušnjah raztrgano, razdeljeno in fragmentirano. Enosti se pripisuje lastnost skladnosti in popolnega ravnotežja. Spiritualna tehnologija, ki sem jo ustvaril kot skupek sistemov, metod in postopkov, ima nedvomno takšen cilj. V nasprotju z Enostjo vsakdanjo resničnost doživljamo kot polje nasproti postavljenih dejstev, neravnotežje in konflikte.

0