Übergang in eine neue Ära

29.99

Prehod v novo dobo

Naj ljubezen napolni vaše srce

 

Übergang in eine neue Ära

Lassen Sie Freude und Liebe Ihr Herz erfüllen

90 kart s pozitivnimi afirmacijami v nemškem jeziku

90 Karten mit positiven Bestätigungen in deutscher Sprache

Kako uporabljate karte Prehod v novo dobo?

Vsaka karta nosi pozitivno trditev – afirmacijo. Lahko je to vaša dnevna afirmacija, ki si jo ponavljate, lahko nanjo tapkate ali pa si jo prepevate.

Lahko potegnete več kart naenkrat. Enostavno vprašajte: »Stvarstvo, kakšno je današnje sporočilo zame?« Povlecite poljubno število kart. Ko boste začutili, da ste dobili pravi odgovor, si pozitivno trditev ponovite vsaj trikrat, da se pogrezne v vašo zavest; če jo boste ponavljali čez cel dan, pa se bo pogreznila v vašo podzavest.

Wie nutzt man die Karten „Übergang in eine neue Ära“?

Jede Karte trägt eine positive Aussage – Affirmation. Das kann Ihre Tagesaffirmation sein. Sie können sie wiederholen, auf sie tippen, Sie können sie singen oder sie wiederholen während Sie den Heilkodex sprechen.

Sie können mehrere Karten ziehen. Fragen Sie einfach: „Schöpfung, welche Botschaft hast du heute für mich?“ Ziehen Sie ein bis drei Karten und sehen sich die  Botschaften an.

Wählen Sie aus den erhaltenen Botschaften die passendste aus und wiederholen Sie diese mindestens dreimal so dass sie Ihr Bewusstsein erreicht. Wenn Sie diese Botschaft aber durch den ganzen Tag wiederholen, erreicht sie in Ihr Unterbewusstsein.

Opis

Karte Prehod v novo dobo vam bodo pomagale vzdrževati namero, da želite živeti bolje.

Te karte niso preroške, pač pa so namenjene za vsakodnevno uporabo, da boste lažje vzdrževali vibracijo ljubezni. Strah je vsepovsod okrog nas in ko se okužimo s to energijo, lahko tema vstopa v našo zavest. Karte Prehod v novo dobo vam bodo pomagale prav pri tem, da vedno in povsod občutite ljubezen, odpuščanje, sočutje; pomagale vam bodo vzpostavljati trdno vez s Stvarnikom in z vsemi svetlimi silami.

Karten Übergang in eine neue Ära helfen Ihnen Ihr Leben positver zu sehen.

Diese Karten sind nicht für die Wahrsagung bestimmt. Sie sind für den Alltag gedacht, um mit den positiven Botschaften auf den Schwingungen der Liebe zu bleiben. Die Angst ist überall um uns und wenn wir uns mit dieser Angst anstecken, kann Finsternis in unser Bewusstsein eindringen. Die Karten „Übergang in eine neue Ära“ helfen Ihnen immer und überall die Liebe, Vergebung und Mitgefühl zu empfinden. Sie helfen Ihnen eine feste Verbindung zu dem Schöpfer und allen hellen Kräften herzustellen.

Kamor gre misel, tja gre energija.

Postanite glasniki miru, ljubezni in harmonije za sebe, za svojo družino, za svoje sodelavce, prijatelje, skupnost, državo, za vse človeštvo ter za cel svet. Vsak izmed nas dela najbolje, kar zmore. Blagoslavljajte ljudi. Pozdravljajte in prepoznavajte v ljudeh božanskost. Ne sodite. Delajte pa na sebi. V sebi imate moč, da spremenite svoje življenje!

Wo die Aufmerksamkeit hingeht, dorthin fließt die Energie.

Werden Sie Verkünder/in des Friedens, der Liebe und der Harmonie – für sich, Ihre Familie, Ihre Kollegen, Freunde, die Gemeinschaft, das Volk, die ganze Menschheit und die ganze Welt. Jede/r von uns macht das Beste, was sie/er kann. Segnen Sie die Menschen. Erkennen und begrüßen Sie das Göttliche in den Menschen. Beurteilen Sie nicht! Arbeiten Sie an sich selbst! In Ihnen liegt die Kraft ihr Leben zu verändern.

Kako so nastale karte Prehod v novo dobo?

Bila sem na obisku pri prijateljici na Dunaju. Ker je bila prijavljena na meditacijo, sem se ji pridružila. Dejansko sem med meditacijo dobila točna navodila, kaj mi je storiti. Napišem naj karte, za slikovni material naj se obrnem na Katarino Vidmar … Ko sem se čez nekaj dni vračala nazaj, se mi je med vožnjo dobesedno »naložilo« besedilo kart. Vozila sem v koloni, imela sem prižgan diktafon in samo snemala sem. Neverjetno! Čez nekaj dni sem poklicala Katarino in vse je steklo v pravo smer. Ko je človek v stiku z božanskim, je vse enostavno – dovolj je, da ne sprašujemo preveč in da prosimo za vodstvo.  Nekaj sem se vsekakor naučila – Stvarstvo nam želi pomagati – naša naloga pa je, da smo mirni in se prepustimo vodstvu ter … da ne »trmarimo« kot majhni otroci – Stvarstvo že ve …

Wie die Karten „Übergang in eine neue Ära“ entstanden sind?

Ich war auf Besuch bei meiner Freundin in Wien. Sie war bei einer Meditation angemeldet. Ich habe auch an dieser Mediation teilgenommen. Während der Mediation habe ich die genauen Anweisungen bekommen, was ich machen soll. Ich soll den Text für die Karten schreiben, für die Bilder soll ich mich aber an Katarina Vidmar wenden. Als ich einige Tage später aus Wien zurückgefahren bin, hatte ich während der Fahrt die Eingebung zu den Kartentexten. Ich fuhr im Stau, habe die Ideen in das Diktiergerät gesprochen und habe alles aufgenommen. Unglaublich! Ein paar Tage später habe ich Katarina angerufen und alles weitere ergab sich. Wenn ein Mensch in Verbindung mit dem Göttlichen ist, ist alles einfach. Es genügt, dass wir um göttliche Führung bitten. Wir müssen nicht zu sehr hinterfragen. Die Schöpfung will uns helfen.

0